Arena Opinion välkomnar fyra nya seniorrådgivare

Arena Opinion Seniora rådgivare Stina Andersson Sture Nordh Anders Ferbe Lenita Granlund

Vi är väldigt stolta över att kunna presentera Arena Opinions nya seniorrådgivare: Sture Nordh, Lenita Granlund, Anders Ferbe och Stina Andersson

Tack vare våra rådgivares långa erfarenhet av fackligt arbete och deras breda nätverk kan vi nu ännu bättre stötta ideella och fackliga organisationer i komplexa och utmanande frågeställningar.

De seniora rådgivarna kan bidra i frågor som rör organisationers framtidsstrategi, långsiktiga opinionsbildning eller metoder för att få genomslag i påverkansarbetet. De kan också ge råd inför lanseringen av en ny företrädare. 

Sture Nordh

Sture Nordh var ordförande i centralorganisationen TCO 1999–2011 och ägnade sig där framgångsrikt åt opinionsbildning. Han har också varit statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet och ställföreträdande generaldirektör för Arbetslivsinstitutet. Idag innehar Sture Nordh ett antal styrelseuppdrag och är vid sidan av dessa också en del av Kommissionen för jämställda livsinkomster.

Lenita Granlund

Lenita Granlund valdes till avtalssekreterare i Kommunal 2010 och verkade i den rollen fram till 2020. I juni 2021 utsågs Lenita till regeringens särskilda utredare i frågan om lika arbetsmiljöskydd för kvinnor och män. Tack vare sina djupa kunskaper i förhandlingsfrågor sitter Lenita i Arbetsdomstolen. Hon har också ett antal uppdrag hos Medlingsinstitutet. Förutom frågor om facklig förhandling har Lenita lång erfarenhet av att arbeta med organisatoriska frågor i den fackliga sfären. 

Anders Ferbe

Anders Ferbe har varit verksam i IF Metall, både som press- och kommunikationschef 1989–2006, vice förbundsordförande 2006–2012 och förbundsordförande 2012–2017. Under perioden 2018–2019 hade Anders regeringens uppdrag att utreda och föreslå ett statligt system för korttidsarbete. Han har även haft regeringens uppdrag att vara ordförande i Valideringsdelegationen 2018–2020, ordförande i delegationen för Senior arbetskraft 2019–2020 samt under 2020 regeringens särskilda samordnare för frågor om coronavirusets effekter på näringslivet. Idag är han ordförande i Arbetsförmedlingens styrelse och styrelseledamot i bland annat Rädda Barnen.

Stina Andersson

Stina Andersson var presschef hos Socialdemokraterna 1994–1996, press- och kommunikationschef på HTF – numera Unionen – och kommunikationschef på Akademikerförbundet SSR 2004–2011. Dessförinnan var Stina verksamhetschef och biträdande förbundssekreterare på ABF 1984–1994. Stina är expert på långsiktig opinionsbildning samt pressarbete och en av personerna bakom att det idag är förbjudet att säga upp medarbetare under pågående föräldraledighet. Idag är Stina aktiv i PRO.

Hör av dig till Silvia Kakembo om du vill komma i kontakt med våra seniora rådgivare.

Kategorier:
Aktuellt