Delegation Bostad 2030

Hur löser vi bostadsbristen, går det att ta fram billigare hyresrätter och vilket ansvar har kommunerna för byggandet i Sverige? På uppdrag av Hyresgästföreningen satte vi samman Delegation Bostad 2030 som under drygt ett års tid publicerade reporter, anordnade seminarier och deltog i debatten kring bostadsfrågor.

Bostad2030 har idag våren 2019 en aktiv Facebooksida och en rad experter knutna till sig som deltar i debatten.

Projektet driver också en podd om bostadspolitik som du lyssnar på här.

Delegationen Bostad 2030 tog fram till valet 2018 fram rapporter och underlag för en kunskapsbaserad bostadspolitik, i syfte att möjliggöra politiska lösningar på bostadsbristen. Uppdraget att leda arbetet hade Anders Sundström. Med sin bakgrund i politiken bland annat som arbetsmarknadsminister, näringsminister och kommunalråd, samt sitt arbete i näringslivet och finansiella sektorn, bland annat som VD för Folksam, styrelseordförande i Swedbank och styrelseordförande för KF, verkar han precis i den skärningspunkt som behövs för uppdraget att tillsätta en delegation med kapacitet att ta fram nya politiska lösningar.

Läs mer på Bostad2030 hemsida

Slutbetänkandet

Syftet med delegationen var att presentera politiska lösningar på bostadsbristen och hela arbetet mynnade ut i slutbetänkanden som presenterades vid ett stort event i Stockholm 21 augusti 2018. Nedan några av pressklippen från lanseringen av slutbetänkande.