Bostäder, hyror och historia

Hyresgästföreningen ville skapa större kunskap bland unga om bostadsmarknaden och att flytta hemifrån. Vi tog fram ett skolmaterial för gymnasiet, med tydliga kopplingar till ämnesplaner i GY 11 för historia och samhällskunskap.

Detta är ett av de mest beställda materialen för gymnasieelever idag. Till materialet finns också lärarhandledning, övningar och kompletterande diskussionsfrågor.

Nu finns även häftet på lättläst svenska anpassat för SFI med tillhörande klassrumsövningar samt en svensk-arabisk ordlista med centrala begrepp.

På begäran har vi också tagit fram en lärarhandledning för högstadiet. Det är med hjälp av många års erfarenhet att ta fram material inom ramen för Arena Skolinformation som vi upparbetat en unik kompetens i vårt team på att ta fram material som beställs, används och uppskattas i skolorna. Den som vill påverka människors kunskap från ung ålder i ett ämne, gör klokt i att kontakta Arena Opinion kring skolmaterial kopplat till läroplanen.

Här kan du som lärare beställa materialet kostnadsfritt

Klicka på bilderna för att läsa materialet som pdf: