#Metoo-föreläsningar

Sedan hösten 2017 har vi jobbat mycket med #metoo åt våra uppdragsgivare. Vi håller föreläsningar, workshops och ordnar tvärfackliga nätverksträffar.

Frågan om sexuella trakasserier på arbetsplatsen är inte ny men fick förnyad uppmärksamhet under #metoo-hösten 2017. Våra medarbetare har bred och lång kompetens i att jobba med den här typen av frågor.

Tillsammans har vi föreläst och hållit workshops över hela landet och också tagit fram en sammanställning av hur riskfaktorerna ser ut för arbetstagare som drabbas av sexuella trakasserier. Vår tidigare medarbetare Sonja Schwarzenberger var redan 2010 med och startade kampanjen #prataomdet som föregick #metoo. 2013 skrev hon skriften Bryt tystnaden åt TCO – en handbok om sexuella trakasserier.