Rapporter

En rapport som blir en debattartikel som blir ett seminarium som blir en folder som blir en film.

Många rapporter får inte den uppmärksamhet den de förtjänar. Vi gillar rapporter och vill att de ska hitta sin målgrupp och göra nytta. Och ingen kan göra nytta i en byrålåda.

Vi kan hjälpa er genom hela rapportprocessen, från idé till tryckt rapport och fullsatt lanseringsseminarium.

Nedan hittar ni några exempel på när vi har hjälpt kompisarna på Arena Idé att få snurr på några av sina rapporter inför valet 2018.

SD:s sjukvårdspolitik

Våren 2018 skrev Arena Idé rapporten om SD:s sjukvårdspolitik, lagom till valet ville de nå ut med rapportens budskap igen. Sagt och gjort, vi tog de sju viktigaste punkterna från rapporten och la fram dem i denna korta film som vi spred och sponsrade på Facebook. På en vecka fick vi fler än 800 delningar på Facebook av filmen och vi nådde ut med budskapet till grupper som troligtvis inte skulle ha läst rapporten.

SD och jämställdheten

Vi skötte all marknadsföring, paketering och lansering av Anna-Lena Lodenius rapport om Sverigedemokraternas syn på jämställdhet. Resultatet? Fullsatt lanseringsseminarium, debattartiklar och ledartexter om rapporten, lättillgänglig folder som sammanfattar SD:s politik rapporten samt en kortfilm som nådde stora skaror på Facebook. Här läser du rapporten och kan titta på allt material vi tog fram.

Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport 2018

Stor och viktig rapport på 124 sidor, de som är riktigt intresserade kommer såklart läsa varenda sida av Mats Wingborgs ambitiösa genomgång av riksdagsmotioner, politiska utspel och kongressbeslut som rör samtliga riksdagspartiers hållning i 21 arbetsmarknadspolitiska frågor. Men de som bara vill ha en snabb översikt av var partierna står i t.ex. frågan om allmän visstid? De läser foldern såklart! (Eller tittar på kortfilmen på Arena Idés Facebook.)