#slutahyvla

Facken inom handel, hotell och restaurang och skogs- och träindustrin stod inför ett akut problem i avtalsrörelsen. Arbetsgivarna hade börjat skära ner på arbetstiderna inom många branscher, från en dag till en annan. Utan omställningstid eller turordningsregler. Bara tjoff - nu jobbar du halvtid. Vi behövde på kort tid sätta ett stort tryck i på de som satt på andra sidan förhandlingsbordet.

På bara ett par veckor hade vi en massiv sociala medier-kampanj baserat på historieberättande, mediebearbetning och hashtag. Vi byggde hemsida, sociala medier-konton, fyllde med innehåll och mobiliserade aktivister, gjorde filmer och pratade med journalister. Vi drev också frågan gentemot s-kongressen. Våra uppdragsgivare fick igenom hälften av kraven vid förhandlingsbordet, och vann hela frågan på s-kongressen.

Läs mer om kampanjen på www.slutahyvla.se