#slutahyvla

Facken inom handel, hotell och restaurang och skogs- och träindustrin stod inför ett akut problem i avtalsrörelsen. Arbetsgivarna hade börjat skära ner på arbetstiderna inom många branscher, från en dag till en annan. Utan omställningstid eller turordningsregler. Bara tjoff - nu jobbar du halvtid. Vi behövde på kort tid sätta ett stort tryck på de som satt på andra sidan förhandlingsbordet.

På bara ett par veckor hade vi en massiv sociala medier-kampanj baserat på historieberättande, mediebearbetning och hashtag. Vi byggde hemsida, sociala medier-konton, fyllde med innehåll och mobiliserade aktivister, gjorde filmer och pratade med journalister. Vi drev också frågan gentemot s-kongressen. Våra uppdragsgivare fick igenom hälften av kraven vid förhandlingsbordet, och vann hela frågan på s-kongressen.

Läs mer om kampanjen på www.slutahyvla.se