Halvdagskurs kriskommunikation

Riktar sig till: kommunikationschefer, presschefer, kommunikationsansvariga i företag, kommuner, organisationer.

Kursledare: Jenny Lindahl, chef Arena Opinion.

Arbetat som PR-konsult på bland annat Hill & Knowlton, kommunikationschef för Vänsterpartiet, egen erfarenhet av att som företrädare hantera mediestormar, stor erfarenhet av att hantera situationer som kunnat leda till att förtroendet för den egna organisationen skadas, av att hålla utbildningar i ämnet samt av att arbeta fram kriskommunikationsplaner tillsammans med kommunikationsavdelningar och ledningar.

Syfte med dagen: Verktyg för egen krishantering

Du ska få med dig de verktyg du behöver för att sätta ihop en egen eller se över och uppdatera din organisations gamla plan. Du ska känna dig trygg med att du vet vad du ska göra i en krissituation, och du ska kunna sätta de strukturer på plats för grundläggande krishantering. Behövs mer än så rekommenderas istället en workshop med just er organisation/företag där vi tillsammans tar fram grunderna till en kriskommunikationsplan.

Inför dagen ombeds deltagarna fylla i ett formulär om förväntningar och erfarenheter som gör att innehållet kan anpassas till rätt förutsättningar.

Deltagarna får med sig en lista på saker som ska ingå i krishanteringsplanen därifrån.

Vi kommer inte att gå igenom så mycket kring hur man hanterar de faktiska och tekniska aspekterna av en kris, till exempel kallar in tekniker, gör felsök, tar hand om skador och liknande, för detta är ett expertisområde för respektive typ av verksamhet.

Datum: onsdag 16 september 2019, Arenagruppens lokaler, Barnhusgatan 4

Kostnad 2.000 kronor per deltagare, inklusive manual att ta med sig för att göra sin egen krisplan.

Schema

09.00-09.15. Presentation, förväntningar, erfarenheter i gruppen, genomgång av upplägg och vad som ska göra.

9.15-9.30. Vad är en kris?

Vad är skillnaden mellan en kris som drabbar verksamhet, egendom, miljö, människor etc, tex en olycka, och en kris som handlar om förtroende, tex olämpliga uttalanden? Hur vet man när man har en kris egentligen?

9.30-10.00 Vad ska ingå i krishanteringsplanen?

Vi går igenom punkt för punkt vad er krishanteringsplan ska innehålla, och varför.

10.00 Hur agerar du när du misstänker att du har en kris på gång?

Checklista för hur du kollar av hur allvarligt läget är. Checklista för de omedelbara åtgärder som ska vidtas för att få krishanteringen igång.

10.30 Bemanning och hantering av press, sociala medier och telefoner.

Hur ska krisbemanningen av telefoner, mail, sociala medier och liknande se ut? Vem och vilka är lämpliga som talespersoner i vilket läge? Vad säger man till alla som undrar när man inte vet något än?

11.00 Paus, fika

11.15 Förberedelse av krisstab

Hur väljer man ut vilka som är krisstab? Hur göra alla medvetna om sina roller? Hur förbereder du dina förtroendevalda

11.45 Insikter från krishantering

Misstag som kan undvikas. Bra idéer som kan användas

12.15 Utvärdering, dokumentation och lärande av krisen

Oavsett hur bra krisen hanterades, så har alla i organisationen lärt sig nya saker genom detta. Hur får man ut det mesta av den lärdomen? Kan krisen förvandlas till bra storytelling? Kan den skapa gemenskap? Kan den bli ett startskott till nödvändiga förändringar? Hur förvaltas och dokumenteras en kris så att det blir en konstruktiv lärdom?

12.30 Frågor och diskussioner

Tid över för frågor och diskussion.

13.00 Slut

https://simplesignup.se/event/153334-kriskommunikation-halvdag

Kategorier:
Aktuellt