Ansökan till praktik vårterminen 2022 öppnar

25 Oct 2021 00:00 - 25 Oct 2021 00:00

Sök praktikplats på Arena Opinion för vårterminen 2022

Till vårterminen 2022 kommer Arena Opinion att rekrytera en–två praktikanter. Syftet med praktiken är att du som praktiserar hos oss ska få insikt i hur det är att arbeta på en PR- och kommunikationsfirma, kunskaper i hur man kan arbeta med opinionsbildning och lära dig mer om verktyg för kommunikation. Från Arena Opinions sida hoppas vi att du ska underlätta i de projekt vi genomför med våra uppdragsgivare. Vår ambition är också att vi ska lära oss saker av dig.

Ansökan öppnar måndagen den 25 oktober. Fram till dess kan du som är intresserad av en praktikplats skriva upp dig på vårt nyhetsbrev så att vi kan hålla dig uppdaterad.