Hur ser en nationalistisk kulturpolitik ut?

26 Sep 2019 13:30 - 26 Sep 2019 14:15
Atlas monter B06:19 bokmässan i Göteborg

Seminarium i Atlas monter på bokmässan om en eventuell framtid.

Den högerextrema framgångsvåg vi sett de senaste åren kallas ibland populistisk och opportunistisk, en rörelse som kan ta ställning utifrån maktpolitik i alla politiska frågor. Men den nationalistiska rörelse som växer fram i Europa och Syd- och Nordamerika har en större. De ser kulturpolitiken som ett verktyg att fostra framtidens människa. Men vad innehåller kulturpolitiken konkret, där den genomförs, i Ungern såväl som i Sölvesborg? Vad kan vi vänta oss?

Panel: Sonja Schwarzenberger, Jenny Lindahl, Arena Opinion, Peter Gustavsson, ABF, Mats Söderlund, författare.