Öka kunskaperna om sexuella trakasserier

8 Mar 2018 00:00 - 31 Dec 2018 00:00

 

När organisationer, fackförbund och företag uppmärksammar sexuella trakasserier, vill väcka debatt eller skapa förändring i sin egen verksamhet är Sonja Schwarzenberger, kommunikationsrådgivare på Arena Opinion, den givna experten i arbetet.

Som en av initiativtagarna till #prata om det, författare till Bryt tystnaden en handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet och med mångårig erfarenhet av arbete mot sexuella trakasserier har Sonja värdefull erfarenhet, insikt och bidrar med en verklighetsnära analys.

Det pratas om tiden före och efter #Metoo. Samtidigt upplever många att okunskapen är stor kring sexuella trakasserier, på vilket sätt kan du bidra?

– Jag tror att det saknas kunskap på övergripande nivå – om vilka som är mest utsatta för sexuella trakasserier och när risken är som högst. När vi vet det kan vi jobba effektivare i vårt förebyggande arbete. Jag arbetar kunskapshöjande genom föreläsningar och informationsinsatser till de organisationer, fackförbund och arbetsgivare som vill ha min hjälp.

Vilka faktorer ser du som avgörande för att kunna åstadkomma förändring mot sexuella trakasserier i arbetslivet?

För det första, kunskap om hur lagen ser ut på det här området.
— Vad räknas som sexuella trakasserier, hur ska de utredas, vad händer om man anmäler, vem kan jag vända mig till om jag blir utsatt och hur arbetar vi förebyggande på vårt arbetsplats? Om de frågorna har tydliga svar för alla på arbetsplatsen har vi kommit långt.

För det andra behöver anställningstryggheten öka, det finns en stark koppling mellan otrygga anställningar och sexuella trakasserier.

För det tredje så handlar det här om en stor kulturförändring på flera områden.
— Hur bryter vi tystnads och tabukulturen kring de här frågorna? Hur ser vi till att inte en anmälning resulterar i social utfrysning? Hur tar vi frågan på allvar? Och hur kan vi föra konstruktiva samtal om det här?

Vill du ha Sonjas hjälp i ert arbete?
Du når henne via sonja.schwarzenberger@arenagruppen.se
 eller 073-250 96 82