#socforum 2019

23 Nov 2019 00:00 - 23 Nov 2019 00:00
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Under årets #socforum är Arena Opinion med och arrangerar ett flertal programpunkter.

Klimatet – en facklig fråga
2019 ser ut att bli klimataktivismens år. Varje vecka samlas miljontals människor världen över för att manifestera för klimatet och mot politikernas oförmåga att hantera klimatkrisen. Fackföreningsrörelsen en av de största och mest inflytelserika folkrörelserna i Sverige. I takt med att klimatfrågan blivit allt mer aktuell har även fackförbundens syn på klimatfrågan börjat förändras. På vilket sätt kan fackföreningsrörelsen arbeta med klimatfrågan? Vad krävs för att bygga en allians mellan klimatrörelse och fack?

I ett samtal mellan företrädare från både fack- och klimatrörelse svarar vi på varför fackets medlemmar behöver bry sig om klimatet och hur en allians mellan aktivister och fackförbund kan byggas.

Medverkande: Fridays for Future (väntar på namn och bild), Beatrice RIndevall, Supermiljöbloggen, Johan Hall, utredare LO, Maria Östberg-Svanelind, Akademikerförbundet SSR. Moderator: Sonja Schwarzenberger, Arena Opinion.

Vi måste agera! 
– ett samtal med Isabella Lövin & Andreas Malm

?Klimatkrisen är här ?

Den sätter skogar i brand, vågor i rörelse och människor på flykt. Men den har även lett till en av årets största massmobiliseringar. Klimatkrisen och lösningar på densamma analyseras och diskuteras dagligen samtidigt som faktisk klimatpolitik sjösätts, omprövas och förkastas. En sak har dock blivit tydligare med tiden: att de flesta länders insatser inte räcker till på långt håll.

Vi alla vet att vi måste agera nu, men hur? Vilka insatser och uppoffringar krävs och hur omsätter vi dem i praktisk politik? Vi vet att vi måste släcka branden men vem håller i slangen och var kommer vattnet ifrån?

I ett samtal mellan miljö- och klimatminister Isabella Lövin och den marxistiska forskaren och författaren Andreas Malm söker vi svar på dessa frågor i gränslandet mellan politisk praxis och forskningens teorier.

Medverkande:
Isabella Lövin, språkrör för miljöpartiet, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister.
Mellan 2009 och 2014 var hon Europaparlamentsledamot för Miljöpartiet samt 2014-2016 biståndsminister. Hon har tidigare en karriär som journalist och 2007 släppte hon boken ”Tyst hav – Jakten på den sista matfisken”, en reportagebok som belönades med guldspade och Stora journalistpriset.

Andreas Malm, universitetslektor i humanekologi vid Lunds universitet samt författare och journalist. Hans forskning fokuserar på skärningspunkten mellan kapitalism och klimatförändringar, liksom på politiken för att motsätta sig det fossila kapitalistiska systemet.
Malm har rönt internationell uppmärksamhet bl a genom böckerna: Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming (2016), och The Progress of This Storm: Nature and Society in a Warming World, (2017).

Samtalsledare:
Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef på tankesmedjan Arena Idé.

Flykten från demokratin

Högerpopulism och nationalism brer ut sig över Europa. I den del av världen där den liberala demokratin varit starkast dras allt fler människor till auktoritära rörelser.

Det växande stödet för auktoritär politik tycks skära genom klass, kön och generation. Även i Sverige kan vi se hur stödet för Sverigedemokraterna växer bland nya grupper som kvinnor och utrikes födda. Varför dras människor till auktoritära rörelser? Vad formar våra värderingar och hur samspelar de med materiella förhållanden?

I ett samtal mellan experter i psykologi och ideologi granskar vi de mekanismer som formar vår politiska identitet i en tid av nationalistisk och socialkonservativ renässans.

Medverkande:
Åsa Linderborg, författare och tidigare kulturchef Aftonbladet
Anne-Marie Lindgren, författare och socialdemokratisk chefsideolog
Hans Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet
Maria Sandgren, forskare i politisk psykologi vid Södertörns högskola

Samtalsledare:
Sonja Schwarzenberger, senior kommunikationsrådgivare på Arena Opinion

Och några, antar jag, är okej

Är Sverige verkligen sämst på integration? Påverkar utlandsfödda ekonomin negativt? Stämmer det att invandringen är en förlustaffär för staten? Eller är det istället så att om vi stänger Sveriges gränser, kommer det att få påtagliga negativa effekter på ekonomin och statsbudgeten?

Sandro Scocco kommer med en ny bok, …och några, antar jag, är okej, där han gör upp de myter som präglat svensk debatt. Sandro Scocco arbetar idag som chefsekonom för Arena Idé och gör tillsammans med Jenny Lindahl podsuccén Pengar & Politik.

Medverkande:
Sandro Scocco, chefsekonom Arena Idé