Socialistiskt forum 2017

25 Nov 2017 00:00 - 25 Nov 2017 00:00

Arena Opinion kommer att arbeta med att arrangera Socialistiskt forum 2017 på uppdrag av ABF Stockholm och LO-distriktet i Stockholms län. Det kommer att hållas den 25 november på ABF-huset i Stockholm. Det är ett tight tidsschema, men har ni förslag, eller vill ordna bokbord, kontakta Pontus Willebrand, pontus.willebrand@abf.se, eller titta på ABF Stockholms webbsida

Deadline för anmälan av seminarium är 27 oktober

Programpunkten kan vara 45-90 minuter lång.
Temat för Socialistiskt forum 2017 är valet.
Vad kan vänstern lära sig av internationella framgångar och bakslag?
Vilka är 2018 års ödesfrågor? Hur ser vänsterns reformagenda ut? Vilka är de stora sociala rörelserna som kan bidra till förändring av samhället?
Hör av er med era förslag.