Seminarium Vem bestämmer på lönemarknaden?

Industriavtalets framtid

6 Dec 2017 08:15 - 6 Dec 2017 11:30
Stockholm, ABF-huset, Sandlersalen

Industriavtalet har nu funnits i 20 år dess betydelse för svensk lönebildning kan inte understrykas nog. I den bok som Facken inom industrin gett lyfts dess historia men också dess framtid fram. Vad krävs för att industriavtalet ska klara sig 20 år till?
Facken inom industrin bjuder in till en diskussion med författarna till boken – Anna Danielsson och Tommy Öberg, två av bärarna av avtalet – Marie Nilsson, If Metall och Martin Linder, unionen för att berätta om sin syn diskutera industriavtalets framtid.
Lars Calmfors, professor i Nationalekonomi, och Claes Stråth, förhandlingsledare och medlare, kommer att ge sin syn på industriavtalet.
Seminariet är öppet för alla. Det vänder sig särskilt till alla som arbetar med arbetsmarknadsfrågor inom journalistik, politik eller fackliga- och arbetsgivarorganisationer. Du kan anmäla dig på länken här.
Frukost serveras 08.15 och programmet pågår 09.00-11.30 i ABF-huset i Stockholm i Sandlersalen.