Okategoriserade

Seminarium om New Public Management

Hur kan hemtjänstarbetare få två hembesök inplanerade samtidigt? Varför är det så smutsigt i skolorna? Har förskolan blivit ojämlik och vem styr egentligen bussarna?

Vem blir världens mäktigaste person 2016?

För sjätte gången ordnar Arenagruppen en studieresa till presidentvalet till USA. Årets resa börjar i New York där vi träffar människor och organisationer som arbetar för att förbättra USA, för att sedan fortsätta till Ohio där striden brukar stå som hårdast i hela USA och sedan avslutar vi i Washington dagarna runt valdagen.