Medie- och omvärldsrelationer

Goda omvärldsrelationer bygger på ett bra arbete när det gäller att kommunicera via massmedier, med medlemmar eller kunder, med medborgare och andra intressenter.

 

Vi har ett stort intresse för och engagemang för hela spektrat av kommunikation, från hur du hanterar ditt twitterkonto till kommunikationsplaner för de närmsta fem åren. Läs mer om våra olika erbjudanden här.

Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby samlas de beslutsfattare och opinonsbildare som det är så viktigt att nå. Det politiska samtalet flyttar ut i en miljö som är tillgänglig och öppen, och för vem som helst som är intresserad av att påverka politiska frågor, så är detta ett tillfälle som är för viktigt för att inte göra det bästa möjliga av. Vi kan hjälpa er med allt från att moderera seminarier, ordna hela seminarier till att förbereda er och era talespersoner inför Almedalsveckan. Insatsen behöver inte vara stor för att den ska ha effekt, ibland kan det räcka med att förbereda några nyckelpersoner på hur och var de ska föra fram budskapet under veckan. Vi anpassar hjälpen till vad ni behöver.

 • Moderatoruppdrag
 • Arrangemang av seminarier
 • Budskapsträning, coachning och förberedande arbete med talespersoner

Kriskommunikation

En del kriser hade aldrig ens blivit kriser om inte de hanterats fel. Andra kriser är regelrätta katastrofer, men där skadan för den egna organisationen minimerats genom klok hantering. Hur förbereder ni er, och hur avgör ni vad som är en kris för er verksamhet? Nedskärningar? Twitterdrev? Granskning? Vi kan hjälpa er att lägga upp er krishanteringsplan utifrån olika scenarier, utifrån perspektivet att ni ska kunna hålla fast vid beslutsfattande och göra medvetna och kloka val när det blåser hårt. Genom rätt förberedelser blir det enklare att agera smart om krisen kommer. Vi kan även hjälpa er med utbildning i krishantering, samt för er som behöver vara särskilt förberedda, eller bara gillar att ha kul på jobbet: rollspel i kris och krishantering. Vi kan också vara ert stöd när krisen redan slagit till, och ni som allra mest behöver någon som med erfarenhet kan komma in och hjälpa er att hantera situationen på bästa sätt för att minimera ytterligare skada.

 • Krisplan
 • Utbildningar
 • Stöd i krishantering

Digital kommunikation

Vi kan hjälpa er med att skriva för webben, webbproduktion, poddradioproduktion, strategier stöd och utbildningar för sociala medier, produktion av film och annan rörlig bild, digitala konferenser och seminarier, digitalt stöd för konferenser, internkommunikation med digitala medel och annat. Behöver er kommunikationsavdelning uppdateras för att agera mer effektivt i det nya medielandskapet? Behöver ni stöd i hur ni ska använda sociala medier? Funderar ni på att göra en podd men har inte teknik eller folk för att producera den själva? Behöver ni hjälp med digitala lösningar för kommunikation och delaktighet inför kongressen? Vi kan hjälpa er med både strategifrågorna och det tekniska utförande.

 • Utbildningar
 • Sociala medier-stöd
 • Digitala lösningar för delaktighet
 • Produktion av poddsändningar och rörlig bild
 • Webbproduktion- och omgörning

Seminarier och moderering

Vi ordnar hela seminariet från program, utskick, PR, material, underlag, lokalbokning och dokumentation på uppdrag av er, eller hjälper till med en del, till exempel moderering eller coachning av debattdeltagare. Vi har stor vana vid alla typer av seminarier, frågor och uppdragsgivare, och våra vana moderatorer och projektledare vet vad som behövs för att konferensen eller seminariet ska bli lyckat och nå önskat resultat.

 • Projektledning
 • Produktion och genomförande
 • Underlag
 • Utbildning och coachning av moderatorer och deltagare

Publicitet och mediestöd

Medierelationer är ofta grunden i goda omvärldsrelationer, och oavsett om ert problem är att ni tycker att ni får för lite publicitet, eller att den publicitet ni får kunde vara bättre, är det viktigt att se att det inte är opåverkbara omvärldsfaktorer som avgör hur mediebilden ser ut. Inte heller illvilja från journalisterna. Berättelsen om vilka ni är och vad ni gör har sin grund i hur ni själva agerar. Med rätt verktyg och genom ett medvetet strategiskt arbete kan ni själva förändra den bilden. Det kan handla om er egen omvärldsrelation, eller om att uppmärksamma ett problem eller en fråga som är viktig för er. Med rådgivning, idéarbete, utbildning av medarbetare och genomarbetade kommunikationsplaner kan ni förändra bilden.

Ett typiskt upplägg är att börja med en analys, och gå vidare med en handlingsplan och utbildning. Det gäller också att hålla ut över tid, och bygga ett långsiktigt arbete. Vi är gärna er partner i alla de faserna, var ni än befinner er. Att uppdatera sina strategier och regelbundet utbilda personal och företrädare i mediehantering och budskapsformulering är också viktigt.

Bra publicitet är inte bara en fråga för den som har mycket resurser. För er som till exempel inte har råd att ha en anställd kommunikatör kan Arena Opinion vara precis den resurs ni behöver för att göra skillnad.

Vi kan också åta oss kortare och enklare uppdrag som att skriva en debattartikel eller ge råd kring en specifik fråga.

 • Analys av mediebilden och möjligheter
 • Kommunikationsplanering
 • Rådgivning och medieträning
 • Idéarbete
 • Textproduktion
 • Löpande samarbete

Samordning och samverkan

Med vårt breda kontaktnät inom folkrörelserna har vi goda förutsättningar att skapa samverkan mellan er och de som kanske har samma intressen. Detta är viktigt när det handlar om att påverka opinion och politiska beslut. Ofta är det svårt att stå som ensam avsändare av en större kampanj, eller att ensam finansiera analys-, opinons- och påverkansarbete i tillräckligt stor utsträckning. Vi kan hjälpa er att hitta fler intressentera att samverka med, stå för samordningen av arbetet och fungera som ett nav och en motor. Många små med begränsade resurser kan tillsammans göra ett större avtryck.

 • Identifiering av intressenter
 • Samordning och projektledning
 • Opinionsbildning i samverkan

Kampanjer

Många samhällsförändringar är resultat av lyckade kampanjer. Men många kampanjer blir också papperstigrar som mest innebär att en massa arbetskraft går åt till att ta fram material som sen inte får önskad effekt. Vi har drivit och genomför många framgångsrika kampanjer, och kan hjälpa er med planering projektledning och produktion. Ett exempel är kampanjen ”skitliv” som vi genomförde för 6F-facken i samband med valrörelsen 2014. Det är bra att börja planera nu för de frågor ni vill sätta på agendan inför nästa valrörelse, till exempel.

Medborgarkommunikation

Människors engagemang är en grundbult i samhällsbygget, men det måste också hanteras ansvarsfullt av den som styr en kommun, bygger bostadshus eller driver en organisation. Ibland är frågorna mer känsliga än annars, det har vi sett i många fall där kommuner planerar byggen av bostäder för nyanlända, för att ta ett exempel. Många gånger är inte den egna kommunikationsavdelningen dimensionerad för eller förberedd på ett kraftigt engagemang från medborgarna, och brist på agerande kan leda till att handlingsalternativen krymper och till slut försvinner. Vi kan ge stöd åt kommuner och organisationer i hela denna komplicerade process.

 • Kommunikationsplan
 • Utbildning av personal och talespersoner
 • Bevakning, analys och rådgivning
Kategorier:
Okategoriserade