Om Arena Opinion

Arena Opinion är Arenagruppens kommunikationsbyrå. Vi hjälper organisationer, folkrörelser och snälla företag att formulera och nå ut med och påverka med sitt budskap i medier, till beslutsfattare och i det offentliga samtalet.

Vi kan erbjuda allt från hjälp med det praktiska pressarbetet till exempel för en organisation som inte har råd att anställa kommunikatörer och pressekreterare, till att hjälpa till med framtids- och visionsarbetet för den som behöver vässa analys- och strategiverktygen.

Det avgörande skälet till att välja att samarbeta med Arena Opinion för tjänster inom kommunikation och politisk påverkan är vårt team av erfarna konsulter med skilda bakgrunder som gör att vi kan hjälpa er med allt från analys och strategi till det praktiska kommunikationsarbetet. Vi tar oss bara an de uppdrag som stämmer med vår värdegrund, och det gör att vi också kan gå in i varje uppdrag med stort engagemang och glädje och stolthet över att göra ett riktigt bra jobb i varje uppdrag.

Värderingar

Kommunikationsbyrån Arena Opinion har kollektivavtal och jobbar endast med uppdrag som är samstämmiga med våra värderingar.

Vi redovisar öppet vilka vi jobbar med och vi har egna etiska riktlinjer fastslagna av Arenagruppens styrelse.