Påverkan och engagemang

Skapa engagemang i sociala medier, påverka opinionen eller politiska processer, få hjälp med att ta fram rapporter och analys, eller att skriva tal och artiklar. Vi har stor erfarenhet, både av att ge råd och utbilda, och av att genomföra på ert uppdrag.

HBTQ-undersökning bland medlemmar i fackförbund