Ofelia Daun

Organisationsstrateg

Ofelia har mångårig erfarenhet som organisations- och affärsutvecklare. Som certifierad förändringsledare är hon expert på att ta helhetsgrepp om komplexa förändringsprocesser, gärna med digitalisering i fokus. Med stor erfarenhet från ideell sektor är hon specialiserad på civilsamhällets utmaningar och vet hur man genom mål och vision, med ett strukturerat angreppssätt och rätt metoder får ut de eftersökta effekterna. 

På Arena Opinion kommer Ofelia att ansvara för vår satsning inom organisationsutveckling där vi bland annat stöttar våra uppdragsgivare med engagemangsformer, organisationsstrategi, förändringsledning, agila arbetssätt, medlemsvärvning och medlemsutveckling.

Vill du komma i kontakt med Ofelia? Mejla gärna på ofelia.daun@arenaopinion.se

Kategorier: