Stina Andersson

Senior rådgivare

Stina Andersson var presschef hos Socialdemokraterna 1994–1996, press- och kommunikationschef på HTF – numera Unionen – och kommunikationschef på Akademikerförbundet SSR 2004–2011. Dessförinnan var Stina verksamhetschef och biträdande förbundssekreterare på ABF 1984–1994. Stina är expert på långsiktig opinionsbildning samt pressarbete och en av personerna bakom att det idag är förbjudet att säga upp medarbetare under pågående föräldraledighet. Idag är Stina aktiv i PRO.

Kategorier: