Sture Nordh

Senior rådgivare

Sture Nordh var ordförande i centralorganisationen TCO 1999–2011 och ägnade sig där framgångsrikt åt opinionsbildning. Han har också varit statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet och ställföreträdande generaldirektör för Arbetslivsinstitutet. Idag innehar Sture Nordh ett antal styrelseuppdrag och är vid sidan av dessa också en del av Kommissionen för jämställda livsinkomster.

Kategorier: