Strategi och praktisk förändring

Samhällsförändringar kommer inte av sig själva. Den som vill påverka omvärlden gör klokt i att både göra en noggrann analys och att planera ett effektivt påverkansarbete.

Nästa val kan komma att innebära att den politiska kartan ritas om på många sätt. Kommer vi att få ett ökat inflytande från SD, genom en regering som stöder sig på SD? Vad innebär ett regeringsskifte under sådana omständigheter? Vilka politiska beslut kan komma att bli verklighet efter 2018, och vad innebär de för er?

Vi kan hjälpa er att analysera, ta fram rapporter inom politiska och ekonomiska frågor, och att ta fram handlingsplaner samt identifiera möjliga samarbetspartners för ett effektivare arbete.

Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby samlas de beslutsfattare och opinonsbildare som det är så viktigt att nå. Det politiska samtalet flyttar ut i en miljö som är tillgänglig och öppen, och för vem som helst som är intresserad av att påverka politiska frågor, så är detta ett tillfälle som är för viktigt för att inte göra det bästa möjliga av. Vi kan hjälpa er med allt från att moderera seminarier, ordna hela seminarier till att förbereda er och era talespersoner inför Almedalsveckan. Insatsen behöver inte vara stor för att den ska ha effekt, ibland kan det räcka med att förbereda några nyckelpersoner på hur och var de ska föra fram budskapet under veckan. Vi anpassar hjälpen till vad ni behöver.

 • Moderatoruppdrag
 • Arrangemang av seminarier
 • Budskapsträning, coachning och förberedande arbete med talespersoner

Seminarier och moderering

Vi ordnar hela seminariet från program, utskick, PR, material, underlag, lokalbokning och dokumentation på uppdrag av er, eller hjälper till med en del, till exempel moderering eller coachning av debattdeltagare. Vi har stor vana vid alla typer av seminarier, frågor och uppdragsgivare, och våra vana moderatorer och projektledare vet vad som behövs för att konferensen eller seminariet ska bli lyckat och nå önskat resultat.

 • Projektledning
 • Produktion och genomförande
 • Underlag
 • Utbildning och coachning av moderatorer och deltagare

Samordning och samverkan

Med vårt breda kontaktnät inom folkrörelserna har vi goda förutsättningar att skapa samverkan mellan er och de som kanske har samma intressen. Detta är viktigt när det handlar om att påverka opinion och politiska beslut. Ofta är det svårt att stå som ensam avsändare av en större kampanj, eller att ensam finansiera analys-, opinons- och påverkansarbete i tillräckligt stor utsträckning. Vi kan hjälpa er att hitta fler intressentera att samverka med, stå för samordningen av arbetet och fungera som ett nav och en motor. Många små med begränsade resurser kan tillsammans göra ett större avtryck.

 • Identifiering av intressenter
 • Samordning och projektledning
 • Opinionsbildning i samverkan

Kampanjer

Många samhällsförändringar är resultat av lyckade kampanjer. Men många kampanjer blir också papperstigrar som mest innebär att en massa arbetskraft går åt till att ta fram material som sen inte får önskad effekt. Vi har drivit och genomför många framgångsrika kampanjer, och kan hjälpa er med planering projektledning och produktion. Ett exempel är kampanjen ”skitliv” som vi genomförde för 6F-facken i samband med valrörelsen 2014. Det är bra att börja planera nu för de frågor ni vill sätta på agendan inför nästa valrörelse, till exempel.

Valet 2018

Nästa val kan komma att innebära att den politiska kartan ritas om på många sätt. Kommer vi att få ett ökat inflytande från SD, genom en regering som stöder sig på SD? Vad innebär ett regeringsskifte under sådana omständigheter? Vilka politiska beslut kan komma att bli verklighet efter 2018, och vad innebär de för er?

Vi kan hjälpa er att analysera olika scenarier och konsekvenser av dessa inför 2018, och möjliggöra att ni redan nu sätter de frågor på agendan som behövs för att motverka en skadlig utveckling för er, eller för att i god tid främja era intressen. Vi kan också hjälpa er med en analys av vad som behöver göras för att ni ska uppnå era mål, och med att formulera och genomföra de kampanjer och projekt som ska leda dit.

 • Politisk analys
 • Handlingsplan
 • Opinionsbildning och påverkan

Studieresor

I höst ordnar Arenagruppen för sjätte gången ordnar Arenagruppen en studieresa till presidentvalet till USA. Även denna resa kommer att kommer att vara ambitiös med ett fullmatat program.

Årets resa kommer börja i New York där vi träffar människor och organisationer som arbetar för att förbättra USA, för att sedan fortsätta till Ohio där striden brukar stå som hårdast i hela USA och sedan avslutar vi i Washington dagarna runt valdagen.

Vi kommer att träffa aktivister, organisationer med inflytandet i Washington, experter, och delta i valkampanjandet i Ohio och mycket annat. Poängen är att se politikens och valrörelsens olika nivåer.

Ciceron för resan är Per Wirtén och på resan deltar många anställda från Arenagruppen. Resan för 2016 är fullbokad. Vi ordnar förutom egna studieresor också skräddarsydda studieresor efter era behov.

Rapporter och utredningar

Vi samarbetar med tankesmedjan Arena Idé, som med ekonomer och utredare kan ta fram rapporter inom en rad olika områden. Läs mer om tidigare arbete på arenaide.se

 • Utredningsarbete
 • Textproduktion
 • Publikationer
 • Seminarier och opinionsbildning

Medborgarkommunikation

Människors engagemang är en grundbult i samhällsbygget, men det måste också hanteras ansvarsfullt av den som styr en kommun, bygger bostadshus eller driver en organisation. Ibland är frågorna mer känsliga än annars, det har vi sett i många fall där kommuner planerar byggen av bostäder för nyanlända, för att ta ett exempel. Många gånger är inte den egna kommunikationsavdelningen dimensionerad för eller förberedd på ett kraftigt engagemang från medborgarna, och brist på agerande kan leda till att handlingsalternativen krymper och till slut försvinner. Vi kan ge stöd åt kommuner och organisationer i hela denna komplicerade process.

 • Kommunikationsplan
 • Utbildning av personal och talespersoner
 • Bevakning, analys och rådgivning

Verksamhetsutveckling och strategiarbete

Ibland behövs stöd utifrån för att få rätt perspektiv på att formulera planer, mål och strategier, oavsett om det gäller att spara pengar, att få ut det bästa av medarbetarna, att förändra faktorer i omvärlden, att göra upp med en intern kultur eller att skapa en effektiv organisation. Vi har medarbetare med erfarenheter och metoder från olika områden inom strategiarbete, omorganisering och verksamhetsutveckling. Givetvis har vi även kommunikationsstöd för dessa processer.

 • Mål- och verksamhetsplanering
 • Workshops
 • Strategiarbete

Omvärldsanalys

Hur påverkar det som händer i omvärlden den egna verksamheten? Flyktingkrisen, klimatfrågorna, den internationella ekonomin, teknikutvecklingen, internationell och svensk politisk utveckling är frågor som påverkar, och för att planera för verksamheten behöver alla som vill nå sina mål ha en realistisk bild av hur omvärldsfaktorer spelar in. Detta kan behövas inför verksamhetsplanen, eller inför planering av en specifik kampanj eller ett projekt. Vi kan hjälpa till med att ta fram underlag och komma och föreläsa, samt ta fram råd om vilka faktorer som är viktigast för er verksamhet, vilka möjligheter som finns, och vilka behov av anpassning eller påverkan av omvärlden ni behöver ta tag i.

 • Omvärldsanalys
 • Handlingsplan
 • Workshops
 • Stöd i verksamhetsplanering
Kategorier:
Okategoriserade