Vad vi kan göra

Arena Opinion är Arenagruppens kommunikationsbolag.

Arena Opinion hjälper organisationer, folkrörelser och företag att formulera och nå ut med och påverka med sitt budskap i medier, till beslutsfattare och i det offentliga samtalet.

Vi kan erbjuda allt från hjälp med det praktiska pressarbetet till exempel för en organisation som inte har råd att anställa kommunikatörer och pressekreterare, till att hjälpa till med framtids- och visionsarbetet för den som behöver vässa analys- och strategiverktygen.

Det avgörande skälet till att välja att samarbeta med Arena Opinion för tjänster inom kommunikation och politisk påverkan är vårt team av erfarna konsulter med skilda bakgrunder som gör att vi kan hjälpa er med hela spektret från analys och strategi till hur ni kan använda Snapchat i kommunikationsarbetet. Vi tar oss bara an de uppdrag som stämmer med vår värdegrund, och det gör att vi också kan gå in varje uppdrag med stort engagemang och glädje och stolthet över att göra ett riktigt bra jobb i varje uppdrag.

Vad kostar det?

1500 kronor i timmen, exklusive moms, kostar det att anlita oss. Hur många timmar som vi lägger på ett uppdrag kommer vi överens om i förväg, så det kommer inte helt plötsligt en faktura som ni inte förstår vad det är. Vi skickar gärna en offert på just det ni vill ha, och redovisar då hur mycket tid vi räknar med att olika uppdrag tar, så att ni har möjlighet att se vad ni betalar för.

Exempel på tjänster:

Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby samlas de beslutsfattare och opinionsbildare som det är så viktigt att nå. Det politiska samtalet flyttar ut i en miljö som är tillgänglig och öppen, och för vem som helst som är intresserad av att påverka politiska frågor, så är detta ett tillfälle som är för viktigt för att inte göra det bästa möjliga av. Vi kan hjälpa er med allt från att moderera seminarier, ordna hela seminarier till att förbereda er och era talespersoner inför Almedalsveckan. Insatsen behöver inte vara stor för att den ska ha effekt, ibland kan det räcka med att förbereda några nyckelpersoner på hur och var de ska föra fram budskapet under veckan. Vi anpassar hjälpen till vad ni behöver.

 • Moderatoruppdrag
 • Arrangemang av seminarier
 • Budskapsträning, coachning och förberedande arbete med talespersoner

Kriskommunikation

En del kriser hade aldrig ens blivit kriser om inte de hanterats fel. Andra kriser är regelrätta katastrofer, men där skadan för den egna organisationen minimerats genom klok hantering. Hur förbereder ni er, och hur avgör ni vad som är en kris för er verksamhet? Nedskärningar? Twitterdrev? Granskning? Vi kan hjälpa er att lägga upp er krishanteringsplan utifrån olika scenarier, utifrån perspektivet att ni ska kunna hålla fast vid beslutsfattande och göra medvetna och kloka val när det blåser hårt. Genom rätt förberedelser blir det enklare att agera smart om krisen kommer. Vi kan även hjälpa er med utbildning i krishantering, samt för er som behöver vara särskilt förberedda, eller bara gillar att ha kul på jobbet: rollspel i kris och krishantering. Vi kan också vara ert stöd när krisen redan slagit till, och ni som allra mest behöver någon som med erfarenhet kan komma in och hjälpa er att hantera situationen på bästa sätt för att minimera ytterligare skada.

 • Krisplan
 • Utbildningar
 • Stöd i krishantering

Digital kommunikation

Vi kan hjälpa er med att skriva för webben, webbproduktion, poddradioproduktion, strategier stöd och utbildningar för sociala medier, produktion av film och annan rörlig bild, digitala konferenser och seminarier, digitalt stöd för konferenser, internkommunikation med digitala medel och annat. Behöver er kommunikationsavdelning uppdateras för att agera mer effektivt i det nya medielandskapet? Behöver ni stöd i hur ni ska använda sociala medier? Funderar ni på att göra en podd men har inte teknik eller folk för att producera den själva? Behöver ni hjälp med digitala lösningar för kommunikation och delaktighet inför kongressen? Vi kan hjälpa er med både strategifrågorna och det tekniska utförande.

 • Utbildningar
 • Sociala medier-stöd
 • Digitala lösningar för delaktighet
 • Produktion av poddsändningar och rörlig bild
 • Webbproduktion- och omgörning

Seminarier och moderering

Vi ordnar hela seminariet från program, utskick, PR, material, underlag, lokalbokning och dokumentation på uppdrag av er, eller hjälper till med en del, till exempel moderering eller coachning av debattdeltagare. Vi har stor vana vid alla typer av seminarier, frågor och uppdragsgivare, och våra vana moderatorer och projektledare vet vad som behövs för att konferensen eller seminariet ska bli lyckat och nå önskat resultat.

 • Projektledning
 • Produktion och genomförande
 • Underlag
 • Utbildning och coachning av moderatorer och deltagare

Publicitet och mediestöd

Medierelationer är ofta grunden i goda omvärldsrelationer, och oavsett om ert problem är att ni tycker att ni får för lite publicitet, eller att den publicitet ni får kunde vara bättre, är det viktigt att se att det inte är opåverkbara omvärldsfaktorer som avgör hur mediebilden ser ut. Inte heller illvilja från journalisterna. Berättelsen om vilka ni är och vad ni gör har sin grund i hur ni själva agerar. Med rätt verktyg och genom ett medvetet strategiskt arbete kan ni själva förändra den bilden. Det kan handla om er egen omvärldsrelation, eller om att uppmärksamma ett problem eller en fråga som är viktig för er. Med rådgivning, idéarbete, utbildning av medarbetare och genomarbetade kommunikationsplaner kan ni förändra bilden.

Ett typiskt upplägg är att börja med en analys, och gå vidare med en handlingsplan och utbildning. Det gäller också att hålla ut över tid, och bygga ett långsiktigt arbete. Vi är gärna er partner i alla de faserna, var ni än befinner er. Att uppdatera sina strategier och regelbundet utbilda personal och företrädare i mediehantering och budskapsformulering är också viktigt.

Bra publicitet är inte bara en fråga för den som har mycket resurser. För er som till exempel inte har råd att ha en anställd kommunikatör kan Arena Opinion vara precis den resurs ni behöver för att göra skillnad.

Vi kan också åta oss kortare och enklare uppdrag som att skriva en debattartikel eller ge råd kring en specifik fråga.

 • Analys av mediebilden och möjligheter
 • Kommunikationsplanering
 • Rådgivning och medieträning
 • Idéarbete
 • Textproduktion
 • Löpande samarbete

Samordning och samverkan

Med vårt breda kontaktnät inom folkrörelserna har vi goda förutsättningar att skapa samverkan mellan er och de som kanske har samma intressen. Detta är viktigt när det handlar om att påverka opinion och politiska beslut. Ofta är det svårt att stå som ensam avsändare av en större kampanj, eller att ensam finansiera analys-, opinions- och påverkansarbete i tillräckligt stor utsträckning. Vi kan hjälpa er att hitta fler intressenter att samverka med, stå för samordningen av arbetet och fungera som ett nav och en motor. Många små med begränsade resurser kan tillsammans göra ett större avtryck.

 • Identifiering av intressenter
 • Samordning och projektledning
 • Opinionsbildning i samverkan

Kampanjer

Många samhällsförändringar är resultat av lyckade kampanjer. Men många kampanjer blir också papperstigrar som mest innebär att en massa arbetskraft går åt till att ta fram material som sen inte får önskad effekt. Vi har drivit och genomför många framgångsrika kampanjer, och kan hjälpa er med planering projektledning och produktion. Ett exempel är kampanjen ”skitliv” som vi genomförde för 6F-facken i samband med valrörelsen 2014. Det är bra att börja planera nu för de frågor ni vill sätta på agendan inför nästa valrörelse, till exempel.

Valet 2018

Nästa val kan komma att innebära att den politiska kartan ritas om på många sätt. Kommer vi att få ett ökat inflytande från SD, genom en regering som stöder sig på SD? Vad innebär ett regeringsskifte under sådana omständigheter? Vilka politiska beslut kan komma att bli verklighet efter 2018, och vad innebär de för er?

Vi kan hjälpa er att analysera olika scenarier och konsekvenser av dessa inför 2018, och möjliggöra att ni redan nu sätter de frågor på agendan som behövs för att motverka en skadlig utveckling för er, eller för att i god tid främja era intressen. Vi kan också hjälpa er med en analys av vad som behöver göras för att ni ska uppnå era mål, och med att formulera och genomföra de kampanjer och projekt som ska leda dit.

 • Politisk analys
 • Handlingsplan
 • Opinionsbildning och påverkan

Studieresor

I höst ordnar Arenagruppen för sjätte gången ordnar Arenagruppen

en studieresa till presidentvalet till USA. Även denna resa kommer att kommer att

vara ambitiös med ett fullmatat program. Resan för 2016 är fullbokad. Vi ordnar förutom egna studieresor också skräddarsydda studieresor efter era behov.

Rapporter och utredningar

Vi samarbetar med tankesmedjan Arena Idé, som med ekonomer och utredare kan ta fram rapporter på olika områden, du kan se exempel på arenaide.se.

 • Utredningsarbete
 • Textproduktion
 • Publikationer
 • Seminarier och opinionsbildning

Medborgarkommunikation

Människors engagemang är en grundbult i samhällsbygget, men det måste också hanteras ansvarsfullt av den som styr en kommun, bygger bostadshus eller driver en organisation. Ibland är frågorna mer känsliga än annars, det har vi sett i många fall där kommuner planerar byggen av bostäder för nyanlända, för att ta ett exempel. Många gånger är inte den egna kommunikationsavdelningen dimensionerad för eller förberedd på ett kraftigt engagemang från medborgarna, och brist på agerande kan leda till att handlingsalternativen krymper och till slut försvinner. Vi kan ge stöd åt kommuner och organisationer i hela denna komplicerade process.

 • Kommunikationsplan
 • Utbildning av personal och talespersoner
 • Bevakning, analys och rådgivning

Mentorprogrammet

Ett alternativ för den som har möjlighet till kompetensutveckling i sitt arbete, men som inte kan tillgodose det genom en enskild kurs, är att ansluta sig till vårt mentorprogram. Det kostar xx för din arbetsgivare.

Du får genom oss en mentor att träffa i ett professionellt sammanhang, som ett stöd och ett bollplank. Mentorn bidrar med nätverk och erfarenheter från sitt hittillsvarande yrkesliv under den tiden mentorn och adepten träffas.

Mentorsprogrammet pågår under ett år. Vi rekommenderar att mentor och adept träffas ungefär en gång i månaden, med uppehåll för sommarsemester.

Arenagruppen arrangerar två träffar för både mentorer och adepter och en för enbart mentorerna.

Den första träffen går ut på att mentorerna och adepterna lär känna varandra, först och främst i det egna paret men också de övriga som deltar i programmet.

I mitten av programmet arrangeras en lunchträff enbart för mentorerna, i syfte att stärka och utveckla dem.

Den sista träffen arrangeras i slutet av programmet.

 • Personlig mentor
 • Mentorträffar

Verksamhetsutveckling och strategiarbete

Ibland behövs stöd utifrån för att få rätt perspektiv på att formulera planer, mål och strategier, oavsett om det gäller att spara pengar, att få ut det bästa av medarbetarna, att förändra faktorer i omvärlden, att göra upp med en intern kultur eller att skapa en effektiv organisation. Vi har medarbetare med erfarenheter och metoder från olika områden inom strategiarbete, omorganisering och verksamhetsutveckling. Givetvis har vi även kommunikationsstöd för dessa processer.

 • Mål- och verksamhetsplanering
 • Workshops
 • Strategiarbete

Omvärldsanalys

Hur påverkar det som händer i omvärlden den egna verksamheten? Flyktingkrisen, klimatfrågorna, den internationella ekonomin, teknikutvecklingen, internationell och svensk politisk utveckling är frågor som påverkar, och för att planera för verksamheten behöver alla som vill nå sina mål ha en realistisk bild av hur omvärldsfaktorer spelar in. Detta kan behövas inför verksamhetsplanen, eller inför planering av en specifik kampanj eller ett projekt. Vi kan hjälpa till med att ta fram underlag och komma och föreläsa, samt ta fram råd om vilka faktorer som är viktigast för er verksamhet, vilka möjligheter som finns, och vilka behov av anpassning eller påverkan av omvärlden ni behöver ta tag i.

 • Omvärldsanalys
 • Handlingsplan
 • Workshops
 • Stöd i verksamhetsplanering

Våra utbildningar

Vi har på Arena Opinion och i vårt nätverk kreativa och erfarna föreläsare som med stor förståelse för era olika förutsättningar kan sätta ihop utbildningar just för er organisation. Några av de utbildningar vi erbjuder just nu är:

 • Unga språkrör
 • Medieträning
 • Debatträning
 • Budskapsträning
 • Moderatorcoachning
 • Kriskommunikation
 • Sociala medier
 • Politisk kommunikation
 • Att skriva debattartiklar
 • Retorik – att tala inför en publik
 • Att skapa publicitet
 • Ledarskapsutbildning i politik och ekonomi
 • Mentorprogram
Kategorier:
Okategoriserade