Kommunikationsbyrån för fack, folkrörelser och väldigt snälla företag

AKTUELLT

Socialistiskt forum 2017 Arena Opinion producerar på uppdrag av ABF Stockholm och LO-distriktet i Stockholms län.
Final i Innovation in politics. Tillsammans med Innovation in politics insitute har vi scoutat i hela Sverige efter politiker som haft mod att bryta ny mark.
Vem bestämmer på lönemarknaden? Helle Klein, Lars Calmfors, Claes Stråth, Anna Danielsson, Tommy Öberg, Marie Nilsson, Martin Linder, om industriavtalets framtid.