Vi är Arena Opinion

Arena Opinion riktar sig till ideella organisationer, folkrörelser och företag som vill förbättra samhället. Vi erbjuder stöd till er som vill påverka opinionen i en viktig fråga, förbättra er kommunikation eller som vill växa och bli fler medlemmar. 

Arena Opinion är Arenagruppens pr- och kommunikationsbyrå. Vi vill främja en samhällsdebatt präglad av mångfald och bredd och som vilar på grundläggande värderingar om jämlikhet, jämställdhet, social rättvisa, solidaritet, hållbarhet, internationalism, demokrati och frihet. Självklart har vi kollektivavtal. 

Julia Björne

Kommunikationsstrateg

Julia har 15 års erfarenhet av att jobba med kommunikation och projektledning av kampanjer. Julia kommer senast från tjänsten som kommunikatör på Illustratörcentrum och ansvarade innan dess för ABF Stockholms publika verksamhet. I åtta år jobbade hon på kommunikationsbyrån Global Reporting och hon var en av grundarna bakom Blank Spot. Julia brinner för att göra skillnad genom kommunikation.

julia.bjorne@arenaopinion.se
070-432 81 45

Mia Laurén

Kommunikationsstrateg

Mia har över 15 års erfarenhet från ledande positioner inom civilsamhälle, kultur och journalistik och har arbetat med internationella utvecklingsfrågor och hållbarhet. Hon har tidigare varit kommunikationschef på tankesmedjan Global Utmaning, kommunikationsstrateg på Kulturhuset Stadsteatern och marknadsansvarig och skribent på tidningen OmVärlden. Mia är framförallt en vass strateg och skribent.

mia.lauren@arenaopinion.se
073-654 13 21

Maja Stilling

Samhällspolitisk strateg

Maja Stilling har många års erfarenhet av politiskt påverkansarbete, strategisk kommunikation och politisk rådgivning. Hon har tidigare arbetat som politiskt sakkunnig på Finansdepartementet och Socialdepartementet, bland annat med politikområdena sjukförsäkring, familjepolitik och pensioner. Maja är utbildad statsvetare, har varit ledarskribent och är en van moderator.

maja.stilling@arenaopinion.se
073-315 00 15 

Sonja Leister

Kommunikationsstrateg

Sonja har över tio års erfarenhet av pressarbete och kommunikation. Hon kommer senast från en tjänst som pressekreterare på Läkare Utan Gränser där hon navigerat genom ett stort antal kriser. Sonja är journalist i botten och har jobbat på tidning, tv och radio; bland annat på aktualitetsprogrammet Brunchrapporten i Sveriges Radio P3.

sonja.leister@arenaopinion.se
073-654 13 19

Aida Badeli

Kommunikationsstrateg

Aida är expert på opinionsbildning och att kanalisera ungdomars engagemang. Hon har erfarenhet av politiska processer från kommun- till EU-nivå. Aida kommer senast från Grön Ungdom där hon varit språkrör sedan 2019. Innan dess arbetade hon som politisk sakkunnig i Europaparlamentet med fokus på mänskliga rättigheter. Aida är en van föreläsare, utbildare och moderator.

aida.badeli@arenaopinion.se

Kristina Wicksell Bukhari

Kommunikationsstrateg

Kristinas specialitet är att hitta kärnan i ett budskap och paketera det till en lättbegriplig, lösningsfokuserad och övertygande kampanj. Hon har arbetat med prisbelönta kampanjer i organisationer som Fatta, Civil Rights Defenders och Make Equal och har även bred erfarenhet av politisk påverkan, sociala medier och press. Kristina är en van föreläsare med många olika sorters utbildningsuppdrag i sin ryggsäck.

kristina.wicksellbukhari@arenaopinion.se

Klara Andersson Åsman

Projektledare

Klara har flerårig erfarenhet inom projektledning och kommunikation. Hon har gedigen erfarenhet av att jobba med publika arrangemang, att leda grupper och att strategiskt arbeta fram koncept. Med bakgrund från konst- och kulturvärlden, civilsamhället och IT-sektorn har hon en vana att ta sig an projekt av olika karaktär och att skapa engagemang för olika målgrupper.

klara.anderssonasman@arenaopinion.se

Jolin Edbrand

Digital strateg

Jolin brinner för att skapa kommunikation som engagerar. Hon kommer närmast från rollen som ansvarig för digitala kanaler hos Fairtrade Sverige. Innan dess har hon bland annat varit kommunikationsstrateg på Statskontoret och jobbat med digitala kanaler och kampanjer hos Fackförbundet ST. Hon är också utbildad inom visuell kommunikation.

jolin.edbrand@arenagruppen.se
073-654 13 12

Jennifer Söderström

Kommunikationsstrateg och rekryteringskonsult

Jennifer har flera års erfarenhet av att jobba som rekryterande chef inom civilsamhället och folkbildningen. Hon har haft roller som kommunikationschef, regionchef och projektledare och har genom dessa erfarenheter bred kunskap inom både kommunikation och rekrytering. 

jennifer.soderstrom@arenaopinion.se
070-617 57 38

Silvia Kakembo

Byråchef (föräldraledig)

Silvia brinner för att ideella organisationer ska nå ut med sitt budskap oavsett om det handlar om att påverka opinionen eller locka fler medlemmar. Silvia har erfarenhet av både politisk kommunikation och marknadskommunikation. Hon har tidigare arbetat som politiskt sakkunnig på Finansdepartementet, som managementkonsult och marknadsansvarig på konsultföretaget Centigo och som ledarskribent på Dagens Arena. Silvia är dessutom en uppskattad moderator, workshopledare och föreläsare.

silvia.kakembo@arenaopinion.se
073-654 13 03

Jonna Lindberg

Grafisk formgivare (föräldraledig)

Jonna har tidigare studerat visuell kommunikation på Beckmans Designhögskola och även arbetat flera år som socionom. Hon brinner för meningsfull design som både påverkar och utmanar samhällsnormerna.

jonna.lindberg@arenaopinion.se

Sture Nordh

Senior rådgivare

Sture var ordförande i centralorganisationen TCO 1999–2011 och ägnade sig där framgångsrikt åt opinionsbildning. Han har också varit statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet och ställföreträdande generaldirektör för Arbetslivsinstitutet. Idag innehar Sture ett antal styrelseuppdrag och är vid sidan av dessa också en del av Kommissionen för jämställda livsinkomster.

sture.nordh@arenaopinion.se

Lenita Granlund

Senior rådgivare

Lenita valdes till avtalssekreterare i Kommunal 2010 och verkade i den rollen fram till 2020. I juni 2021 utsågs Lenita till regeringens särskilda utredare i frågan om lika arbetsmiljöskydd för kvinnor och män. Tack vare sina djupa kunskaper i förhandlingsfrågor sitter Lenita i Arbetsdomstolen. Hon har också ett antal uppdrag hos Medlingsinstitutet. Förutom frågor om facklig förhandling har Lenita lång erfarenhet av att arbeta med organisatoriska frågor i den fackliga sfären.

lenita.granlund@arenaopinion.se

Anders Ferbe

Senior rådgivare

Anders har varit verksam i IF Metall, både som press- och kommunikationschef, vice förbundsordförande och förbundsordförande. 2018–2019 hade Anders regeringens uppdrag att föreslå ett statligt system för korttidsarbete. Av regeringen har han utsetts till ordförande i Delegationen för senior arbetskraft 2019–2020 samt under 2020 särskild samordnare för frågor om coronavirusets effekter på näringslivet. Idag är han ordförande i Arbetsförmedlingens styrelse och styrelseledamot i bland annat Rädda Barnen.

anders.ferbe@arenaopinion.se

Stina Andersson

Senior rådgivare

Stina var presschef hos Socialdemokraterna 1994–1996, press- och kommunikationschef på HTF – numera Unionen – och kommunikationschef på Akademikerförbundet SSR 2004–2011. Dessförinnan var Stina verksamhetschef och biträdande förbundssekreterare på ABF 1984–1994. Stina är expert på långsiktig opinionsbildning samt pressarbete och en av personerna bakom att det idag är förbjudet att säga upp medarbetare under pågående föräldraledighet. Idag är Stina aktiv i PRO.

stina.andersson@arenaopinion.se

Våra uppdragsgivare och uppdrag

Vi brinner för samhällsförändring och vårt arbete genomsyras av Arenagruppens värdegrund. Det innebär att vi endast accepterar uppdrag som är förenliga med värdegrunden. 

Transparens är viktigt för oss. Därför redovisar vi våra uppdragsgivare och uppdrag i Arenagruppens årliga verksamhetsberättelse. Här kan du ta del av våra publicerade verksamhetsberättelser:

Arenagruppens verksamhetsberättelse 2022

Arenagruppens verksamhetsberättelse 2021

Arenagruppens verksamhetsberättelse 2020

Arenagruppens verksamhetsberättelse 2019