Vad händer med Almedalen?

Vad händer med Almedalsveckan 2022? Planerar din organisation att delta? Eller är ni osäkra på hur mycket ni får ut av en medverkan givet de resurser som krävs?

Att delta i Almedalen har för ideella organisationer blivit kostsammare genom åren. Såväl boende som lokalhyror har ökat i pris. Samtidigt finns det en risk att de aktiviteter och seminarier du planerar drunknar i mängden just under Almedalsveckan.

Hur ska man gå tillväga för att få genomslag i Almedalen? Är det ett bra tillfälle att nätverka, träffa andra organisationer och påverka politiker? Eller är det bättre att satsa medlemmarnas pengar på att delta i Järvaveckan, Frihamnsdagarna eller på att göra en riktigt bra livesändning från det egna kontoret?

Välkommen att delta i det här frukostsamtalet där du får råd och får höra om hur andra organisationer tänker kring att delta i Almedalen 2022. Vi inleder med att dela med oss av Arena Opinions analys av vad ideella organisationer vinner eller förlorar på att delta i Almedalen. Därefter samtalar vi med Brit Stakston, Demet Ergun och Åsa Märs. Brit och Åsa har båda varit engagerade under Almedalsveckan i många år. Åsa delar med sig av hur en stor organisation som LO resonerar och Demet bidrar med perspektivet från en mindre etablerad – och mindre resursstark – ideell förening. Under samtalet ställer vi några frågor till dig och alla andra som deltar om hur ni ser på er medverkan under Almedalsveckan 2022. Resultatet får du ta del av i realtid.

Medverkande

– Brit Stakston, mediestrateg, författare och Almedalsräv

– Åsa Märs, kommunikationschef på LO

– Demet Ergun, ordförande i föreningen FATTA

– Silvia Kakembo, byråchef på Arena Opinion

– Du och flera andra som jobbar med kommunikation i en ideell organisation

Här kan du se samtalet i efterhand.