Arena Opinion startar nätverk för samhällspolitiska chefer

Hur ska morgondagens klimat- och miljösatsningar se ut för att nå en bredare samhällsacceptans? Vilka målkonflikter behöver redas ut för att klimatsmarta lösningar ska kunna produceras i Sverige? Vilka internationella skeenden och tendenser på klimat- och miljöområdet kommer att påverka Sverige och svensk inrikespolitik? Och vad är civilsamhällets, inte minst fackförbundens och miljörörelsens, roll i klimatomställningen?

Sverige har haft en ny regering i snart ett halvår. Hittills har regeringsföreträdare försvarat de svenska klimatmålen, men när Klimatpolitiska rådet presenterade sin årsrapport 2023 fick regeringens politik svidande kritik. Den beskrevs som otillräcklig för att nå klimatmålen. Samtidigt menar vissa att klimatpolitiken under den rödgröna regeringen bedrevs på ett sätt som gjorde att människor blev mindre positivt inställda till klimatomställningen.

Under träffen diskuterar vi hur politiker tillsammans med fackförbund, miljörörelsen och civilsamhället kan leda klimatomställningen på ett sätt som en majoritet av medborgarna kan stå bakom.

Med oss för att resonera kring ovanstående frågor är Miljöpartiets språkrör Per Bolund och Jytte Guteland, riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Medverkar gör även IF Metalls ordförande Marie Nilsson och Svenska Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén. Nätverksträffen leds av Silvia Kakembo, byråchef på Arena Opinion.

Välkommen att delta på denna lunchträff med Arena Opinions nätverk för samhällspolitiska chefer. Nätverket riktar sig till dig som är ansvarig för din organisations påverkansarbete och till exempel har titeln intressepolitisk chef/ansvarig, facklig-politisk chef/ombudsman, påverkans- och opinionschef/ansvarig.

Det är kostnadsfritt att delta.

När? Onsdagen den 10 maj kl. 11.30–13.00
Var? Venue 81, Drottninggatan 81, Stockholm
Hur? Anmäl ditt intresse här. Vi bjuder på lunch. Anmäl gärna ev. tillgänglighetsanpassning.