Praktisera på Arena Opinion i vår!

Vill du lära dig mer om opinionsbildning, PR och kommunikation? Är du intresserad av samhällsfrågor och har erfarenhet av ideellt engagemang? Då kan en praktik våren 2024 på Arena Opinion vara något för dig! Våra uppdragsgivare är ideella organisationer, folkrörelser och företag som vill förbättra samhället.

Att praktisera på Arena Opinion innebär att du kommer att få en förståelse och fördjupade kunskaper om hur det funkar med opinionsbildning i samhällsdebatten. Under praktiken följer vi en arbetsplan med tydliga mål som vi formulerar tillsammans. Här får du delta i det dagliga praktiska arbetet och hjälpa till med att arrangera möten och seminarier, skriva texter, göra inlägg till sociala medier, fota och göra videoklipp samt att utveckla våra kontaktlistor. Utöver intressanta arbetsuppgifter och trevliga kollegor erbjuder vi dator och arbetsplats i våra lokaler på Barnhusgatan 4 i centrala Stockholm.

Formella krav
Vi vill att du läser kommunikation, journalistik, pr, grafisk design eller dylikt, alternativt statsvetenskap. Ideellt engagemang och föreningserfarenhet är ett krav, detta för att du ska få ut det mesta av praktiken. 

Praktiken är oavlönad. Vi ställer därför krav på att du ska ha en huvudman, antingen genom ditt universitet/högskola/yrkeshögskola eller genom Arbetsförmedlingen.

Praktikperiodens längd
Praktikperioden ska vara högst en termin, och vi prioriterar längre perioder framför kortare. Vi vill att du ska vara praktikant på heltid.

Ansökan
Skicka din ansökan innehållandes CV och ett brev där du motiverar varför du vill praktisera hos Arena Opinion. Samt ett arbetsprov – till exempel en text som du skrivit, något du formgivit eller annat som relaterar till kommunikation. Det kan vara från studier, tidigare jobb eller ideellt engagemang. Skicka din ansökan till mia.lauren@arenagruppen.se. Vi intervjuar löpande. 

Frågor? Kontakta:
Mia Laurén
Kommunikationsstrateg
Mia.lauren@arenagruppen.se
+46 736541321

Om Arena Opinion
Arena Opinion ägs av Arenagruppen. Arenagruppen är en ideell förening som rymmer flera olika opinionsbildande verksamheter – Dagens Arena, tankesmedjan Arena Idé, bokförlagen Atlas och Premiss, Arena Skolinformation och Arena Opinion. Gemensamt för oss är att vi vill bidra till en framtidsinriktad samhällsdebatt utifrån de grundläggande värderingarna om jämlikhet, jämställdhet, hållbarhet, social rättvisa, solidaritet, demokrati och frihet.