Hur kan civilsamhället engagera fler år 2030?

Missade du samtalet? Ingen fara, du kan se det i efterhand

Hur ska vi engagera fler i vår organisation? Vilka koncept behöver vi utveckla för att bäst kanalisera människors engagemang? Hur bör vi organisera oss för att bli mer öppna och tillgängliga? Många organisationer i civilsamhället kämpar med att hitta rätt former för engagemang. De flesta är medvetna om att de traditionella metoderna med lokalföreningar och styrelser inte längre attraherar lika många människor, men vilka alternativ finns? 

Silvia Kakembo och Ofelia Daun har under flera år arbetat med och följt organisationer som varit framgångsrika i att kanalisera människors engagemang. Parallellt med detta har de också utvecklat egna modeller och principer för hur man kan designa engagemangsformer som lockar. Under samtalet presenterar de sina spaningar.

Efter presentationen kan du delta med dina reflektioner och funderingar.

Varmt välkommen!

Medverkande

  • Ofelia Daun, organisationsstrateg, Arena Opinion
  • Silvia Kakembo, byråchef, Arena Opinion
  • Du och flera andra som jobbar med engagemang, organisering och medlemsfrågor