Vad vill Moderaterna med civil­samhället?

Det är lätt att få känslan att den nuvarande regeringen inte värderar civil­samhället särskilt högt. Stämmer det? Hur vill Moderaterna att civil­samhället ska fungera och finansieras? Vilken roll har Moderaterna för att stärka civil­samhällets förutsättningar? Och hur ska man gå tillväga om man vill påverka Moderaterna i civil­samhälles­frågor?

Välkommen till ett digitalt lunchsamtal där Silvia Kakembo samtalar med Kristina Axén Olin om Moderaternas civilsamhälles­politik. Tillsammans fördjupar vi oss i såväl ideologi som praktisk politik. Självklart är du välkommen att delta med dina frågor. 

När? Måndagen den 15 april kl. 12.15–13.00
Hur? Digitalt via Zoom.

Missade du samtalet? Nu går det att se inspelningen!

Av dagens regeringspartier har det historiskt sett varit Liberalerna och Krist­demokraterna som stått för ett civil­samhälles­perspektiv. Allt eftersom Tidöavtalet tar verklig form framstår det som om Sverige­demokraternas negativa syn på civilsamhället får ta allt mer plats i den förda politiken. Minskat stöd till studie­förbunden, etniska organisationer och fredsrörelsen. Ett statligt övertagande av biståndet och stödet till folkhögskolor. Fokus på fusk och kontroller snarare än på gemenskap och samhällsnytta. Var står Moderaterna i detta? Vad är deras vision för civil­samhället?

Kristina Axén Olin är partiveteran i Moderaterna. Idag är hon riksdagsledamot och aktiv i kulturutskottet. Hon har tidigare varit vice ordförande i Moderaterna, ledande kommunpolitiker i Stockholm och ledamot i riksdagens utbildningsutskott.

Förutom samtalet med Kristina Axén Olin delar vi från Arena Opinion med oss av tips på vägen framåt mot en mer civilsamhällesvänlig politik. 

Samtalet skrivtolkas med hjälp av Svensk Skrivtolkning AB.

Varmt välkommen!