Aktuellt

Seminarier, kampanjer och uppdrag just nu.

Arena Opinion söker kommunikationsstrateg

Aktuellt

Vilka är Arena Opinion? Arena Opinion är en PR- och kommunikationsfirma som jobbar med ideella organisationer, folkrörelser och företag som vill förbättra samhället. Det kan handla om att våra kunder vill påverka opinionen i en viktig fråga, påverka beslutsfattare i rätt riktning eller bli fler medlemmar. Vår verksamhet växer och vi söker nu en kommunikationsstrateg. […]

Välkommen, Silvia Kakembo!

Aktuellt

PR- och kommunikationsfirman Arena Opinion nystartar 2021. Silvia Kakembo har rekryterats till byråchef. Målet är att få verksamheten att växa. Arena Opinion riktar sig till ideella organisationer, folkrörelser och företag som vill förbättra samhället. – Arena Opinion är unikt på så sätt att Arenagruppen som vi ingår i är sprungen ur civilsamhället. Vi vet hur medlemsdrivna […]

Undersök HBTQ

Aktuellt

Gör som Elektrikerna: en undersökning om medlemmarnas attityder och erfarenheter i HBTQ-frågor. Till Pride 2019 genomförde Elektrikerförbundet en undersökning och tog fram en rapport om hur det egentligen ser ut på arbetsplatserna för HBTQ-personer. Den gjordes av Kantar Sifo, och Arena Opinion, som nu har tagit fram ett förslag för att göra det enkelt för […]

Halvdagskurs kriskommunikation

Aktuellt

Riktar sig till: kommunikationschefer, presschefer, kommunikationsansvariga i företag, kommuner, organisationer. Kursledare: Jenny Lindahl, chef Arena Opinion. Arbetat som PR-konsult på bland annat Hill & Knowlton, kommunikationschef för Vänsterpartiet, egen erfarenhet av att som företrädare hantera mediestormar, stor erfarenhet av att hantera situationer som kunnat leda till att förtroendet för den egna organisationen skadas, av att […]

Pengarna bakom samhällspolitiken

Aktuellt

“Trollkonton som trakasserar, hånar och förlöjligar sina politiska motståndare på ett sätt som Hanif Bali skulle skämmas över. Men det är inte ryska trollfabriker som ligger bakom. Det är Svenskt Näringsliv, som i år lägger 200 miljoner kronor på att få fram högerns agenda i valet. I varje valrörelse är det lätt att förföras av […]

Industriavtalets historia och framtid

Aktuellt

Industriavtalet har nu funnits i 20 år dess betydelse för svensk lönebildning kan inte understrykas nog. I den bok som Facken inom industrin gett lyfts dess historia men också dess framtid fram. Vad krävs för att industriavtalet ska klara sig 20 år till? Facken inom industrin bjuder in till en diskussion med författarna till boken […]