Illustrationer: SRAT

SRAT är fackförbundet för akademiker i samhällsbärande professioner. De ger stöd och råd när det behövs, vilket kan handla om rådgivning och stöd inför löneförhandling, varsel och omorganisationer, uppsägning eller karriärbyte.

Vårt uppdrag var att ta fram illustrationer utifrån olika genres och teman. Dessa skulle sedan användas till t.ex. webb och nyhetsbrev.

Kund: SRAT
Uppdrag: Att ta fram illustrationer med olika teman och format
Genomförande: Illustration