Ledarskaps­labbet

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond har tagit fram ett nytt ledarskapsprogram som heter Ledarskapslabbet. Genom Ledarskapslabbet testar och experimenterar barn- och ungdomsorganisationer sig fram till innovativa lösningar på nutidens och framtidens ledarskapsutmaningar.

Vårt uppdrag var att skapa synlighet och kännedom hos målgruppen, engagemang för Ledarskapslabbet samt uppmuntra barn- och ungdomsorganisationer till att ansöka om deltagande i ledarskapsprogrammet. Resultatet överträffade målsättningarna om kännedom hos målgruppen, antalet intresseanmälningar, antalet och kvaliteten på ansökningar samt stiftelsens synlighet.

Kund: Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond
Uppdrag: Lansering av ledarskapsprogrammet Ledarskapslabbet
Genomförande: Projektledning, budskapsplattform, kommunikationsplan, grafisk profil, manus och rörlig bild samt marknadsföring i olika kanaler