Medieträning: Sveriges Unga Akademi

Under en halvdagsutbildning coachade vi ledamöter i Sveriges Unga Akademi. Målet var att stärka akademins och de individuella forskarnas närvaro i media. Forskarna skulle få en bättre förståelse för medielogiken och debattklimatet under en inledande presentation.

I en gemensam workshop fick forskarna uppgiften att förbereda talepunkter och göra en intervju. Målet med övningen var att lära sig formulera och framföra ett tydligt budskap om ett självval, vetenskapligt ämne.

Kund: Sveriges Unga Akademi
Uppdrag: Medieträning med tio forskare
Genomförande: Presentation och workshop med praktiska övningar