Demokratiforum är ett projekt av Elevernas riksförbund som syftar till att skapa forum för elever, lärare och skolpersonal att prata om frågor som rör diskriminering, kränkande behandling, elevinflytande och den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Demokratiforum är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. 

Vårt uppdrag var att formge, illustrera och sätta Demokratiforums metodbok, anpassad både för tryck och för digital produktion. Metodboken togs fram i syfte att guida fler elever, lärare och skolpersonal att tillsammans genomföra Demokratiforum på sin skola.

Läs metodboken här

Kund: Elevernas riksförbund
Uppdrag: Formgivning och illustration av Demokratiforums metodbok
Genomförande: Formgivning, illustration, boksättning