PR: Jämställdhetsbarometern 2022

Den svenska familjepolitiken är klassblind. Det konstaterar LO i sin årliga rapport Sveriges Jämställdhetsbarometer. LO-förbundens medlemmar har inte samma möjligheter och rättigheter till att kombinera arbete och familj som andra på arbetsmarknaden.

Läs mer: https://www.lo.se/start/tid_makt_och_pengar_sveriges_
jamstalldhetsbarometer_2022

Kund: LO
Uppdrag: Lansering av rapporten Jämställdhetsbarometern
Genomförande: Lansering av jämställdhetsbarometern 2022; kommunikationsplan, produktion av illustrationer och pressmeddelande  
Genomslag: Rapporten blev omnämnd i TT och ett 30-tal dagstidningar. 
Illustration: Ella Jax