PR: Jämställdhets­barometern 2022

Den svenska familjepolitiken är klassblind. Det konstaterar LO i sin årliga rapport Sveriges Jämställdhets­barometer. LO-förbundens medlemmar har inte samma möjligheter och rättigheter till att kombinera arbete och familj som andra på arbetsmarknaden.

Läs hela Jämställdhetsbarometern här.

Kund: LO

Uppdrag: Lansering av rapporten Jämställdhets­barometern

Genomförande: Lansering av jämställdhets­barometern 2022; kommunikationsplan, produktion av illustrationer och pressmeddelande

Genomslag: Rapporten blev omnämnd i TT och ett 30-tal dagstidningar.

Illustration: Ella Jax