Temadag: Barnfattigdom

Fyra tunga civilsamhälles­organisationer bjöd i mars 2023 in till en temadag om det aktuella ämnet: “Barnfattigdom i krisen spår – vilket ansvar har samhället och politiken?” Alla fyra organisationer såg en allt svårare situation för fattiga barnfamiljer i Sverige till följd av enorma prisökningar. Syftet med konferensen var bl.a. att få politiker att vidta åtgärder. På scen utlovade politiker från samtliga riksdags­partier att höja bostads­bidraget och regeringen beslutade någon vecka senare en höjning av det tillfälliga tilläggs­bidraget för barnfamiljer. 

Kund: Hyresgästföreningen, Majblomman, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset
Uppdrag: Projektledning av evenemanget
Genomförande: Arena Opinion stod för projektledningen inför och under konferensen med 150 deltagare.