Temadag: Barnfattigdom

Fyra tunga civilsamhällesorganisationer bjöd i mars 2023 in till en temadag om det aktuella ämnet: “Barnfattigdom i krisen spår – vilket ansvar har samhället och politiken?” Alla fyra organisationer såg en allt svårare situation för fattiga barnfamiljer i Sverige till följd av enorma prisökningar.

Syftet med konferensen var bl.a. att få politiker att vidta åtgärder. På scen utlovade politiker från samtliga riksdagspartier att höja bostadsbidraget och regeringen beslutade någon vecka senare en höjning av det tillfälliga tilläggsbidraget för barnfamiljer. 

Kund: Hyresgästföreningen, Majblomman, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset
Uppdrag: Projektledning av evenemanget
Genomförande: Arena Opinion stod för projektledningen inför och under konferensen med 150 deltagare.