Workshop: ICLD

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati genomför varje år ett internationellt utbildningsprogram för internationella grupper i Sverige. Årets deltagare i programmet var kvinnliga politiker från 11 länder från hela världen som i sin hemstad arbetar med förändringsprojekt kopplat till Agenda 2030. Vår uppgift var att genomföra en workshop för att inspirera de kvinnliga ledarna att vässa sina politiska budskap.

Kund: ICLD
Uppdrag: Bidra till att deltagarna känner sig trygga i att kommunicera ut sitt politiska budskap.
Genomförande: Workshop om politisk kommunikation.