Striden om samhällsidéerna – om de svenska tankesmedjorna

Ungefär en kvarts miljard kronor satsas årligen av intressen inom näringslivet på tankesmedjor och forskningsinstitut. Det innebär tio gånger mer resurser än vad fackliga eller progressiva organisationer satsar på tankesmedjor och i förlängningen politisk påverkan och opinionsbildning, enligt en ny rapport.  

I Striden om samhällsidéerna – en rapport om de svenska tankesmedjorna kartlägger journalisten Sverker Lindström det svenska tankesmedjelandskapet och vilka organisationer och personer som står bakom.

Under de senaste 50 åren har mer än 3 miljarder kronor satsats på tankesmedjor, varav majoriteten förespråkar en nyliberal eller konservativ inriktning för den svenska politiken. I rapporten finns en ekonomisk översikt över tankesmedjor som antingen har en koppling till näringslivet eller högerinriktade idéer eller en facklig eller progressiv inriktning. Underlagen utgörs av årsredovisningar och de öppna tillgängliga fakta som funnits att tillgå. Av de 21 tankesmedjor som granskats ekonomiskt så saknas redovisade resultat för åtta stycken.

Rapporten visar att Svenskt Näringsliv är den största finansiären av tankesmedjor och forskningsinstitut i Sverige. Bland annat genom Timbro, finansierade genom Stiftelsen Fritt Näringsliv, Institutet för Näringslivsstudier (IFN) samt Ratio. Olika organisationer inom näringslivet lägger ca 250 miljoner kronor årligen på denna typ av verksamheter. Progressiva eller fackligt finansierade tankesmedjor, som Katalys, Arena Idé och Futurion beräknas tillsammans få ekonomiskt stöd på ca 25 miljoner kronor årligen, det vill säga en tiondel.

Fenomenet med tankesmedjor har funnits i över 100 år. Idag finns tankesmedjor fördelade över hela det politiska fältet, där alltifrån företag, intresseorganisationer, myndigheter till individer bidrar till tankesmedjor ekonomiskt.  Men en större öppenhet kring vilka ekonomiska och politiska intressen som finansierar verksamheterna skulle behövas. I grunden handlar tankesmedjornas verksamhet om att påverka samhället, den politiska debatten och ytterst vilka beslut som fattas.

Striden om samhällsidéerna – en rapport om de svenska tankesmedjorna ges ut av Arena Opinion, en del av Arenagruppen och är finansierad av LO. 

Här kan du ladda ned rapporten i sin helhet.

Presskontakt
Hanna Lindquist
hanna.lindquist@arenagruppen.se
+ 46 73 654 13 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *