Samtal med Jakob Forssmed om förutsättningarna för civilsamhället

Vill du veta mer om vad Tidöpartierna vill med civilsamhället? Vilka regeringens prioriteringar för civilsamhället är? Och hur ser ansvarig minister på civilsamhällets roll nu, och förutsättningarna framåt?

Välkommen till årets första  nätverksträff för samhällspolitiska chefer som inleds med att Arena Opinions samhällspolitiska strateg Maja Stilling samtalar med socialminister Jakob Forssmed.

Nätverk för samhällspolitiska chefer

Nätverket riktar sig till dig som är ansvarig för din organisations påverkansarbete och till exempel har titeln intressepolitisk chef/ansvarig, facklig-politisk chef/ombudsman, påverkans- och opinionschef/ansvarig. Efter samtalet finns möjlighet att ställa frågor till ministern, sedan fortsätter vi att diskutera civilsamhällets förutsättningar och framtid i nätverket.