Våra tjänster

Arena Opinion riktar sig till ideella organisationer, folkrörelser och företag som vill förbättra samhället. Vi erbjuder stöd till er som vill påverka opinionen i en viktig fråga, förbättra er kommunikation eller som vill växa och bli fler medlemmar.

Här nedanför ser du en lista på sådant som vi tycker att vi är bra på och kan hjälpa till med.

 

Påverka opinionen

Ett effektivt sätt att driva igenom en politisk fråga är att opinionsbilda och skapa tryck från allmänheten. När trycket blir tillräckligt högt brukar det kunna få politiker att fatta beslut. Vi kan hjälpa dig att göra en strategi för din opinionsbildning, en plan för hur du kommunicerar till en bred målgrupp och samla ihop allt detta i en enhetlig kampanj.

 • Opinionsbildningsstrategi
 • Kommunikationsplan och kampanj
 • Utbildning av talespersoner
 • Bevakning, analys och rådgivning

Valet 2022

I samband med val till riksdag, regioner och kommuner ökar den politiska temperaturen i samhället. Politiker blir mer lyhörda gentemot opinionen samtidigt som allmänhetens intresse för politiska frågor stiger.

 

Vi kan hjälpa dig att förstå hur valrörelsen utvecklar sig. Vi kan också analysera olika scenarier och dess konsekvenser. Utifrån det stöttar vi er i att planera och genomföra aktiviteter och kampanjer för att lyfta de frågor ni tycker är viktiga.

 • Bevakning, analys och rådgivning
 • Handlingsplan
 • Opinionsbildning och påverkan
 • Operativt kampanjstöd

Kommunikationsstrategi

En kommunikationsstrategi beskriver vilka avgörande vägval ni som organisation gör om målet för er kommunikation, vilka målgrupper ni vill nå, vilka kanaler ni ska använda och vilken ton ni vill ha när ni pratar med målgruppen. Vi kan hjälpa er med processen att ta fram en kommunikationsstrategi som är väl förankrad i er organisation.

 • Research och omvärldsanalys
 • Målgruppsanalys
 • Handlingsplan
 • Förankra strategin i din organisation

Digital kommunikation

Skillnaden mellan digital kommunikation och kommunikation i allmänhet suddas ut allt mer. Vi är nyfikna och utforskar ständigt nya, digitala verktyg och sociala medieplattformar. På så sätt kan vi hjälpa din organisation att dra nytta av den nya tekniken. 

 

Är ni osäkra på hur ni kan använda nya kanaler för att nå fler medlemmar? Ingen fara – vi kan hjälpa er både med strategi och med tekniskt genomförande. Dessutom kompletterar vårt frilansnätverk oss med kunskaper om webb, videoproduktion och livesändningar.

 • Digital strategi
 • Etablerade sociala medier
 • Nya sociala medieplattformar
 • E-mail marketing
 • Podcastproduktion och distribution
 • Livesändning

Medlemsstrategi

En medlemsstrategi beskriver organisationens vägval kring hur ni engagerar människor i er organisation, vilka målgrupper ni vill nå och vilket stöd ni ger till personer som engagerar sig i organisationen. Vi kan hjälpa er med processen att ta fram en medlemsstrategi som är väl förankrad i organisationen.

 • Research och omvärldsanalys
 • Målgruppsanalys
 • Nya engagemangsformer
 • Handlingsplan
 • Förankra strategin i din organisation

Kampanjer

Många samhällsförändringar är resultat av lyckade kampanjer. Men många kampanjer blir också papperstigrar som mest innebär att mycket arbetskraft går åt till att ta fram material som sen inte får önskad effekt. Vi har drivit och genomför många framgångsrika kampanjer, och kan hjälpa er med planering, projektledning och produktion.

 • Påverka allmänheten
 • Påverka beslutsfattare
 • Mobilisera allmänheten
 • Mobilisera de egna medlemmarna
 • Operativt kampanjstöd

Press och media

Medierelationer är ofta grunden i goda omvärldsrelationer. Oavsett om ni får för lite publicitet, eller att den publicitet ni får kunde vara bättre, är det viktigt att se att det inte är opåverkbara omvärldsfaktorer som avgör hur mediebilden ser ut. Inte heller illvilja från journalister. Berättelsen om vilka ni är och vad ni gör har sin grund i hur ni själva agerar. Med rätt verktyg och genom ett medvetet och strategiskt arbete kan ni själva förändra den bilden.

 • Analys av mediebilden
 • Kommunikationsplanering
 • Medieträning
 • Skriva debattartiklar
 • Lanseringar

Konferenser och event

Vi vill gärna bidra till att din organisation kan skapa meningsfulla möten mellan människor. Om du vill projektleder vi från A till Ö och ordnar program, PR, inbjudningar, lokal, livesändning, moderering och dokumentation. Vi kan också hjälpa till med utvalda delar. Våra vana projektledare vet vad som behövs för att konferensen eller minglet ska bli lyckat och nå önskat resultat.

 • Projektledning
 • Innehåll och medverkande
 • Produktion och genomförande
 • Livesändning
 • Konferencier

 

Seminarier och samtal

Vi kan hjälpa dig att få till ett inspirerande och meningsfullt seminarium eller samtal. Om du vill projektleder vi från A till Ö och ordnar program, PR, inbjudningar, lokal, livesändning, moderering och dokumentation. Vi kan också hjälpa till med utvalda delar. Våra vana projektledare vet vad som behövs för att rapportreleasen eller seminariet ska bli lyckat och nå önskat resultat.

 • Projektledning
 • Innehåll och medverkande
 • Produktion och genomförande
 • Livesändning
 • Moderator

Moderatoruppdrag

Inom hela Arenagruppen finns personer som är fenomenala på att leda samtal. Med våra olika expertiser kan vi ta oss an samtal inom vitt skilda områden. Nedan ser du en lista på moderatorer att anlita via Arena Opinion. Klicka på personens namn för att läsa mer.

Föreläsare och paneldeltagare

Inom Arenagruppen ryms en bred kompetens som sträcker sig över nästan alla samhällsfrågor. Personer som är knutna till Arenagruppen kan därför både medverka i paneler kring sina expertområden eller föreläsa för en mindre eller större grupp. Nedan ser du en lista på föreläsare och paneldeltagare att anlita via Arena Opinion. Klicka på personens namn för att läsa mer.

Almedalen och Järvaveckan 2022

Almedalen, Järvaveckan, Frihamnsdagarna. De politiska mötesplatserna är viktiga för de organisationer som vill nå ut till beslutsfattare, opinionsbildare och en intresserad allmänhet. Vi kan hjälpa er med allt från att arrangera seminarier och moderera samtal till att förbereda er och era talespersoner inför Almedalsveckan. Insatsen behöver inte vara stor för att den ska ha effekt. Ibland kan det räcka med att träna några nyckelpersoner på hur och var de ska föra fram budskapet under veckan. Vi anpassar hjälpen till vad ni behöver.

 • Projektledning av seminarier och samtal
 • Få med talespersoner i seminarier och samtal
 • Coachning och förberedande arbete med talespersoner
 • Moderera seminarier och samtal

Rapporter och utredningar

Behöver ni en rapport eller utredning som kan stärka ert case, visa hur omfattande ett problem är eller hur en lösning på en politisk fråga skulle kunna se ut? Vi kan hjälpa er med såväl koncept som utredningsarbete, textproduktion, formgivning och lansering. Ofta samarbetar vi med tankesmedjan Arena Idé, men vi har också ett stort nätverk av ekonomer och utredare som kan ta fram rapporter utifrån sina expertområden.

 • Koncept
 • Utredningsarbete
 • Textproduktion
 • Formgivning
 • Lansering

Våra utbildningar

Vi vill gärna dela med oss av vår kunskap för att stärka ditt team eller din organisation. Den feedback vi brukar få är att vi är bra på att engagera, att vi väcker nya tankar samtidigt och att våra utbildningar ger konkret och användbar kunskap som går att omsätta i praktiken. Nedan ser du ett urval av de utbildningar vi erbjuder. Självklart kan vi också skräddarsy en utbildning som matchar ditt behov.

 • Politisk kommunikation
 • Medieträning
 • Trender i ideella organisationer
 • Sociala medier
 • Strategi för e-mailkommunikation
 • Ledarskap i ideella organisationer
 • Att skriva politiskt

Processledning och kreativa workshops

Har ni en ny idé som ni vill utveckla? Eller har ditt team kört fast? Ibland kan det behövas en person utifrån som faciliterar samtalen och håller i taktpinnen – allt för att ni i teamet, styrelsen eller ledningsgruppen ska kunna fokusera på innehållet. Vi kan hjälpa till att planera workshops från början men är också vana vid att hoppa in i pågående processer.

 • Processledning

Mångfald och inkludering

Hur väl speglar er organisation Sverige såsom Sverige verkligen ser ut? Lyckas ni, tillräckligt väl, fånga in de perspektiv som krävs för en bred inkludering? Många organisationer kämpar med att få till en större mångfald av medlemmar, förtroendevalda, och anställda tjänstemän. Vi kan hjälpa er med att analysera ert nuläge och att göra en handlingsplan framåt. Vi erbjuder också stöd i den interna och externa kommunikationen när det kommer till mångfalds- och inkluderingsfrågor.

 • Analys av organisationens kommunikation
 • Handlingsplan
 • Stöd i kampanjer och extern kommunikation
 • Stöd i intern kommunikation

Nätverk för kommunikationschefer

Är du ny som kommunikationschef i en ideell organisation? Eller har du erfarenhet av rollen men i behov av inspiration och ny input? Då borde du delta i vårt nätverk för kommunikationschefer. Syftet med nätverket är att vara en mötesplats för kommunikationschefer i civilsamhället. På agendan står kommunikationstrender, ny teknik, effektiva arbetssätt och att leda ett team. Hör av dig om du vill ingå i nätverket!

 

Mentorskap

Ett alternativ för dig som har möjlighet till kompetensutveckling i ditt arbete, men som inte kan tillgodose det genom en enskild kurs, är att få en egen mentor. Vi hjälper dig att hitta en mentor som matchar ditt behov och som kan vara ett stöd och ett bollplank i din professionella utveckling. Mentorn bidrar med nätverk, kunskap och erfarenheter från sitt hittillsvarande yrkesliv.

 • Få din egen mentor